وب نویس چهارشنبه 1 بهمن 1393 12:20 ب.ظ نظرات ()
یه روز زاغ سیاهش رو زدیم و تو جلسه ستاد پیداش كردیم. لباس سبز با آرم سپاه تنش بود. گفتیم دیگه لو رفتی، تو یه سپاهی هستی!

من فقط یه بسیجی ام!

به نقل از سرویس مقاومت جام نیوز:

 

هر وقت صحبت می كرد فكر میكردیم روحانیه

 

می گفت: نه من یه بسیجی ام!

 

هروقت كار میكرد، فكر میكردیم مهندس یا استاكاره

 

میگفت: نه من یه بسیجی ام

 

هروقت به زخمی ها كمك می كرد فكر می كردیم دكتره

 

می گفت : نه من یه بسیجی ام!

 

یه روز زاغ سیاهش رو زدیم و تو جلسه ستاد پیداش كردیم لباس سبز با آرم سپاه تنش بود. گفتیم دیگه لو رفتی، تو یه سپاهی هستی !

 

گفت : نه من یه بسیجی ام!