وب نویس دوشنبه 29 دی 1393 11:41 ق.ظ نظرات ()

رفسنگ یک شبکه اجتماعی نیست ، شهری است مجازی که افرادش خانواده ی بزرگ رفسنگ را تشکیل می دهند ، با هم شاد و غمگین می شوند.

در عین تفاوت نگاه و عقاید با هم هستند و همزمان با بحث و جدل پشتیبان یکدیگر

اهالی رفسنگ هدف مشترکی دارند؛ هدف آن ها رشد و تکاپوست ، نه فقط رشد خود بلکه رشد هر رهگذری که مسیرش از رفسنگ بگذرد.

اینجا رفسنگ است، سرزمین مجازی مردمان فارسی زبان...