تبلیغات
ژورنال - چرا شیعیان دو نماز را با هم می خوانند؟
منوی اصلی
ژورنال
گسترش مطالب کاربردی برای دسترسی اسان تر کاربران با ذکر منبع

خدای متعال می فرماید: «نماز را از زوال خورشید «هنگام» تا نهایت تاریكی شب «نیمه شب» بر پا دارید، و همچنین قرآن فجر «نماز صبح» را، چرا كه قرآن فجر مشهود است.»

از آیة شریفه استفاده می شود كه از اول ظهر تا دل شب وقت نماز چهارگانه است. و اگر دلیل قطعی نداشتیم كه باید نماز ظهر و عصر پیش از مغرب و نماز مغرب و عشا بعد از غروب خوانده شود، می توانستیم با تمسك به اطلاق آیه شریفه بگوئیم كه از اول ظهر تا دل شب وقت مشترك برای این چهار نماز است.

ولی چون دلیل قطعی داریم كه نماز ظهر و عصر باید پیش از مغرب و نماز مغرب و عشاء باید پس از غروب خوانده شود، به این اندازه اطلاق آیه را تقید می زنیم، اما در موارد باقی مانده می توانیم تمسك به اطلاق آیه شریفه بكنیم و بگوئیم: از ابتدای ظهر تا غروب وقت مشترك ظهر و عصر است و از مغرب تا نصف شب وقت مشترك برای نماز مغرب و عشاء است.

البته برای حفظ و رعایت ترتیب باید ابتداء نماز ظهر به جای آورده شود و بدون بجای آوردن نماز ظهر،انجام نماز عصر باطل می باشد. مگر اینكه در اثر سهل انگاری در آخر وقت فقط به اندازه چهار ركعت وقت باقی بماند كه درین صورت باید فقط نماز عصر به جای آورده شود و نظیر این دو نماز، نماز مغرب و عشاء می باشد.

از این رو فخر رازی یكی از علمای بزرگ اهل سنت اعتراف می كند كه از آیة شریفه، اوقات مشتركه استفاده می شود. او می گوید:«اگر غسق را به تاریكی غلیظ تفسیر كنیم، می گوییم: تاریكی غلیظ هنگام پنهان شدن شفق سفید ـ كه خود بعد از پنهان شدن شفق قرمز حاصل می شود ـ به وجود می آید. كلمة «الی» در آیة شریفه برای انتهای غایت است حكمی كه تا غایتی امتداد دارد. قبل از رسیدن به آن غایت، مشروع و جایز است، پس نتیجه این می شود كه اقامة همة نمازها قبل از پنهان شدن شفق سفید جایز است.

آلوسی یكی دیگر از علمای مهم اهل سنت با وجود تعصب خاصی كه دارد، با استفادة این معنا از آیه به طور ضمنی اعتراف كرده و می گوید: «جواز جمع بین صلاتین مطلبی است كه روایات صحیحه آن را تایید می كند.»

در روایات این مطلب آن قدر واضح است كه هم در «صحیح بخاری» و هم در «صحیح مسلم» كه مهمترین منابع اهل تسنن هستند. به طور مكرر آمده است، احمد حنبل نیز در مسند خود تعدادی از این روایات را ذكر كرده است و در سایر جاها نیز روایات دال بر این معنی وجود دارد. حتی در «صحیح مسلم» بابی تحت عنوان: «باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر»گشوده است.
ما در این جا به برخی از این روایات اشاره می كنیم:

1. از ابن عباس روایت شده كه گفت: «رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ نماز ظهر و عصر را یكجا خواند و نماز مغرب و عشاء را هم جمع كرد، بدون خوف و یا اینكه در سفر باشد.»

2. ابوزبیر از سعید ابن جبیر از ابن عباس نقل می كند كه: پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ نماز ظهر و عصر را در مدینه یكجا خواند، بدون خوف یا به خاطر سفر،‌ ابوزبیر می گوید: از سعید پرسیدم: چرا این كار را كرد؟ گفت: همین سوال را از ابن عباس پرسیدم، او گفت: حضرت می خواست كسی از امتش را به حرج و دشواری نیندازد.»

3. عمرو از جابر بن زید و او از ابن عباس نقل می كند كه گفت: با پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ هشت ركعت پشت سر هم (چهار ركعت نماز ظهر و چهار ركعت نماز عصر) و هفت ركعت پشت سر هم نماز گذاردیم.

4. از جابر ابن زید از ابن عباس روایت شده كه گفت: پیامبر در مدینه هفت ركعت و هشت ركعت نماز گزارد، نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا.

ده ها روایت در مصادر مهم اهل سنت مانند صحیح بخاری، مسند احمد، صحیح ابن ماجه،‌ ترمذی، ابن ابی داود و كتب مهم روایی دیگر مانند كنز العمال،‌ متقی هندی در موضع جمع بین نمازهای ظهر و عصر، و مغرب و عشا وجود دارد. به گونه ای كه جای هیچگونه شك و شبهه ای در جواز این عمل باقی نمی ماند.

بر اساس همین روایت است كه مجتهدین اهل سنت به طور مطلق از جمع بین صلاتین منع نكرده اند. حنفی ها در عرفه و مزدلفه جمع بین صلاتین را جایز می دانند، شافعیّه برای مسافر قائل به جواز جمع هستند و نیز در باران و برف و به خاطر تاریكی شدید، باد، ترس و مرض، این فتوی را داده اند.

مشهور مالكیه اسباب جمع را از این قرار می دانند:سفر، بیماری، باران، گل‌ آلود بودن، تاریكی آخر ماه و در عرفه و مزدلفه برای حجّاج، حنابله در موارد ذیل جمع را جایز می دانند: عرفه و مزدلفه، برای مسافر، بیمار، زن شیرده، زن مستحاضه، سلس البول (كسی كه بی اختیار بول از او خارج می شود) عاجز از طهارت آبی یا تیمم، عاجز از شناخت وقت، خائف از نفس یا مال یا آبرو، خائف از ضرر در زندگی، همچنین برف، باران، سرما، باد و گل آلوده بودن.

در نتیجه چنانچه ثابت گردید، جمع بین نمازهای ظهر و عصر، مغرب و عشاء مطابق با اطلاق قرآن بوده و روایات زیادی كه از طریق فریقین وارد شده آن را تایید می كند، و همچنین عمل امامان اهل بیت ـ علیهم السلام ـ بهترین دلیل بر جواز جمع می باشد.

همانگونه كه در برخی از روایات آمده است كه بجا آوردن نمازها برای به حرج نیفتادن مسلمین بوده كه در بجاآوردن نماز و فوت نشدن آن نقش بسیار اساسی دارد، بسیاری از جوانان اهل سنت به خاطر عدم توانایی انجام نماز در پنج وقت كه اصل نماز را ترك كرده بودند، وقتی حكمت جمع را دریافتند به اقامة نماز بازگشتند.

http://khsh.basij.ir/?q=node/15253